REKLAMISIMO

Chci vědět více

 1. Registrace

  Prvním krokem je zaregistrování se na www.reklamisimo.cz. Po vyplnění registračních údajů dostane uživatel do jím zvolené e-mailové schránky aktivační odkaz, po jehož aktivaci bude jeho účet aktivní. V rámci registrace vyplní uživatel několik povinných základních údajů. Poté se zobrazí podrobnější dotazník rozdělený do několika sekcí, kde je již vyplnění dalších údajů dobrovolné. Čím více údajů však o sobě uživatel vyplní, tím více cílených video-reklam bude dostávat, zároveň bude zajímavější pro inzerenty a bude vydělávat více peněz!

 2. Co se děje po registraci?

  Nyní již uživatel čeká na video-reklamy, které bude moci zhlédnout a dostat za ně finanční odměnu. Tyto video-reklamy jsou umisťovány do účtu uživatele na www.reklamisimo.cz a zároveň je uživatel vždy při vložení nové video-reklamy upozorněn zprávou na e-mailovou adresu, kterou zadal při registraci. Video-reklamy jsou vybírány dle vyplněných údajů v dotazníku, tudíž dvě různé osoby mohou dostávat různá videa.

 3. Sledování video-reklam

  Po přihlášení do svého účtu se uživateli zobrazí přehled jím zhlédnutých a ještě nezhlédnutých video-reklam. Pro sledování konkrétní video-reklamy stačí příslušnou video-reklamu spustit. Každá video-reklama je tvořena reklamním blokem. Na konci jednotlivých reklam v rámci reklamního bloku se každému uživateli zobrazí unikátní kód. Tyto unikátní kódy musí uživatel na konci video-reklamního bloku zadat do příslušného pole. Tím je zaručeno, že uživatel reklamu viděl a v případě zadání správných kódů tím vzniká uživateli nárok na finanční odměnu.

 4. Doplňující otázky k video-reklamnímu bloku

  Po zhlédnutí video-reklamního bloku a zadání kontrolních kódů jsou uživateli nabídnuty k zodpovězení doplňující otázky (vždy jedna ke každé reklamě v rámci bloku), jejichž účelem je poskytnout zpětnou vazbu zadavateli video-reklamy. Zodpovězením těchto otázek získá uživatel dodatečnou finanční odměnu.

 5. Výše finanční odměny a její odeslání

  Výše základní i dodatečné finanční odměny závisí na počtu uživatelů, na nichž je konkrétní video-reklama zacílena. Obecně se pohybuje v řádech desítek korun za zhlédnutí jednoho video-reklamního bloku. Peněžní prostředky jsou uživateli ODESLÁNY NA ÚČET DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD ZHLÉDNUTÍ VIDEO-REKLAMNÍHO BLOKU A SPRÁVNÉHO VYPLNĚNÍ KONTROLNÍCH KÓDŮ DANÉHO VIDEO-REKLAMNÍHO BLOKU.

  Pro získání odměny musí uživatel zhlédnout danou video-reklamu do termínu, který je mu sdělen elektronicky na jeho e-mailovou adresu v rámci e-mailu upozorňujícím na nový video-blok reklam. Poté se již výše odměny za zhlédnutí video-bloku může snížit či klesnout na nulu, jelikož některé (nebo i všechny) video-reklamy již nebudou aktivní.

 6. Doporučení dalším uživatelům

  V případě, že uživatel doporučí sledování video-reklam jiné osobě, která se zaregistruje na www.reklamisimo.cz, a účet této osoby bude prokazatelně využíván (posoudí provozovatel), budou všechny finanční odměny uživatele, který osobu doporučil, po dobu 6 měsíců od zaregistrování doporučené osoby, zvýšeny o 5%. Maximální počet osob zaregistrovaných doporučením jednoho uživatele pro uplatnění zvýšení odměny jsou čtyři.

 7. Další údaje o uživateli a úpravy uživatelských účtů

  Uživatel může kdykoliv pod svým uživatelským účtem editovat a doplňovat své údaje. Pro správné cílení doporučujeme uživatelům udržovat aktuální údaje. V rámci video-reklamních bloků budou průběžně uživatelům nabízeny další údaje k vyplnění, které budou napomáhat detailnějšímu cílení pro inzerenty. Po vyplnění budou tyto údaje uloženy do profilu uživatelů v rámci jejich uživatelských účtů.

 8. Dotazy

  Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo se chcete dozvědět více informací, můžete nás kontaktovat buď na e-mailovou adresu info@igatecz.com nebo telefonicky každý pracovní den od 8 hod. do 12 hod. na tel. číslo +420 734 235 524.