REKLAMISIMO

O projektu

Projekt Reklamisimo jsme se rozhodli vytvořit na základě poptávky našich klientů, kteří si čím dál více žádali cílené reklamní kampaně na konkrétní spotřebitele v konkrétních oblastech ČR. Zároveň i my jsme spotřebiteli a nejen že tvoříme reklamní kampaně, ale jako profesionálové a zároveň spotřebitelé je i sledujeme. Sami víte, že reklama na nás „kouká“ všude. Doma v televizi, cestou do práce, na internetu, v novinách, časopisech a je jen otázkou, kdy otevřeme konzervu a i z ní na nás bude koukat reklamní sdělení. Reklama umí být příjemná, hezká a zajímavá a v neposlední řadě nás může i informovat o novinkách a nasměrovat ke koupi potřebného výrobku určeného pro nás. Reklama ale může být i nepříjemná, může rušit, být ošklivá, nebo i neurčená pro konkrétního spotřebitele. Jako příklad můžeme uvést televizní reklamu na alkoholické nápoje. Rozhodně nejsou určené pro děti, zapřísáhlé abstinenty, případně vyléčené alkoholiky, ale i oni ji v reklamních blocích mohou spatřit. Reklamní agentury však platí vysoké částky i za kampaně spatřené těmito spotřebiteli a vynaložené prostředky se takto míjí účinkem.

Našim cílem je zasílat reklamní bloky na cílené skupiny, na předem definované spotřebitele, těmto spotřebitelům poskytovat takové video-reklamní bloky, které pro ně mohou být inspirací, a za zhlédnutí těchto bloků jim hradit okamžitě po zhlédnutí výrazné finanční prostředky. Inzerenti následně dostanou výstup o počtu zhlédnutí a konkrétní data z doplňujících otázek. Je pro nás, ale i pro zaregistrované uživatele sledující reklamy velice důležité, aby pravdivě vyplnili dotazník, a to v co největším počtu otázek, neboť jen tak jsme schopni na ně směrovat co nejvíce video-reklam a platit jim za ně co nejvíce peněz.

Okamžitá výplata není omezena částkou, nýbrž vyplněním kontrolních číslic, kdy za každou reklamou je unikátní jednociferné číslo, jehož zapsání do příslušné kolonky je důkazem o zhlédnutí video-reklamy a impulzem k automatickému okamžitému odeslání finanční částky na účet uživatele video-reklamy.

Věříme, že Vás sledování video-reklam bude bavit a že i finanční odměna pro Vás bude příjemným zpestřením.

Váš tým projektu REKLAMISIMO